บทบาทสำคัญในการควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในบริเวณที่มีการบาดเจ็บของหลอดเลือด ซึ่งหมายความว่าโปรตีนมีบทบาทใหม่ในการซ่อมแซมหลอดเลือดที่เสียหายนอกเหนือจากบทบาทในการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่มีอาการนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดอย่างรุนแรง ผู้ที่มีระดับโปรตีนในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอย่างรุนแรง

ควบคุมการแข็งตัวของเลือดในบริเวณที่เกิดความเสียหายเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นด้วย การทำความเข้าใจบทบาททางชีวภาพใหม่นี้สำหรับ VWF ในการควบคุมการตอบสนองต่อการอักเสบอาจเสนอโอกาสในการพัฒนาทางเลือกการรักษาใหม่ทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่มีการอักเสบและการแข็งตัวของเลือด บทบาทสำคัญ ในการป้องกันเลือดออกโดยทำหน้าที่เป็นกาวที่บริเวณที่เกิดการบาดเจ็บ