เพราะเหตุใดนักการตลาดถึงควรเลือกใช้ Mandala Analytics ในยุคนี้ถือเป็นยุคที่ข้อมูลมีค่ามาก จนถึงเกิดคำพูดที่ว่า “Data is the new oil” แต่ถึงแม้จะมีข้อมูลอยู่ในมือก็ไม่สู้กับการรู้วิธีนำข้อมูลมาใช้สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างยอดขาย และเกิดกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

Mandala Analytics คืออะไร?

นักการตลาดออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจหลายท่านอาจจะพึ่งเคยได้ยินถึง Mandala Analytics เป็นครั้งแรก และไม่รู้ว่าเป็นเครื่องมือใช้ทำอะไร จะนำมาใช้มาช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ได้ในด้านใดบ้าง

Mandala Analytics คือเครื่องมือประเภท Social Listening Analytics ที่ช่วยรวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาแบบใกล้เคียงเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างชาญฉลาด และช่วยสรุปผลด้วยระบบอัตโนมัติในการนำข้อมูลตัวอย่าง (sampling) ไปใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก (insights) ไปใช้ในการทำกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไป

โดยข้อมูลตัวอย่างที่ระบบได้ทำการเก็บข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลสาธารณะ (public) ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนการคำนวณ, การวิเคราะห์, KPI และเมทริกซ์ถูกจัดทำโดย Mandala Analytics

Mandala Analytics ช่วยทำธุรกิจได้ในด้านไหนบ้าง

1. ติดตามกระแสออนไลน์ด้วย Cosmos Trend จากหลายประเทศทั่วโลก

มีฟีเจอร์ให้เลือกทั้ง

-Keyword Trend, Hashtag Trend, Emoji Trend

-Trending Now (Facebook, Instagram, YouTube, Pantip)

-Twitter Trends

-Google Trends

2. ตรวจสอบ (Monitoring) การพูดถึงแบรนด์อยู่ตลอดเวลา

3. วัดผลตอบรับของแคมเปญ และกิจกรรมทางการตลาด

4. เข้าถึงจุดอ่อนของแบรนด์ และคู่แข่งจากความคิดเห็นของคนบนออนไลน์

5. หาข้อมูลเชิงลึก (insights) ความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้า และบริการ

6. ตรวจสอบความคิดเห็นทั้งบวกหรือลบ และจัดการปัญหา (crisis) ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

7. เลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่ตอบโจทย์จากระบบช่วยวิเคราะห์ผลตอบรับ

8. หาตัวแทนที่มีศักยภาพในการช่วยโปรโมท และขายสินค้าบริการ

9. พัฒนาการทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นจากตัวอย่างที่คนให้ความสนใจสูง

10. ทำรีพอร์ตสรุปผลภาพรวมบนโซเชียลมีเดียแบบรวดเร็ว